Parsiyel (Kısmi) Diz Protezi

Parsiyel (kısmi,unikondiler, unikompartmantal) diz protezi, dizin sadece aşınmış bölgesinin değiştirilerek, etkilenmemiş kıkırdak, menisküs ve bağların korunduğu bir ameliyattır. Son 15 yılda cerrahi teknik ve implantların gelişmesi sonucunda giderek popüler olmakta ve bütün diz protezi olacak hastaların %10 ile 15’inin kısmi diz protezi için uygun olduğu düşünülmektedir.

parsiyel1

Parsiyel diz protezi ne demektir?

Diz eklemi 3 ana bölüm ya da kompartmandan oluşur. Dizin iç ve dış kompartmanları ile diz kapağının oluşturduğu bu üç bölümde de ayrı ayrı aşınma (artroz / osteoartrit) gelişebilir. Genelde dizin iç kısmında artroz gelişimi çok daha sıktır, diğer bölümlerde daha nadir görülmektedir.
Parsiyel diz protezi dizin sadece tek bir kompartmanında gelişen aşınmaya yöneliktir, aşınmış olan karşılıklı eklem yüzleri, metal ve polietilenden oluşan protezler ile kaplanarak ağrısız ve hareketli bir diz elde edilir.

Kısmi diz protezi benim için uygun mu?

Kısmi diz protezinin sizin için uygun olup olmadığına, doktorunuzun yapacağı ayrıntılı bir muayene, röntgen , manyetik rezonans görüntüleme gibi tetkiklerden sonra karar verilir. Bu incelemeler ile aşınmanın dizin hangi bölgesini ne kadar tuttuğu, bacaktaki eğilmenin düzeltilebilirliği, ağrının dizin neresinde olduğu saptanır.

parsiyel2